Implantologia

Implant to najnowocześniejsze i najbardziej naturalne rozwiązanie w przypadku braku zęba lub zębów.

Niewielka, tytanowa śruba, która po wszczepieniu w kość szczęki lub żuchwy zastępuje korzeń zęba.  Na implantach montowana jest korona lub most jako uzupełnienia stałe lub proteza całkowita jako uzupełnienie ruchome, aczkolwiek stabilne. Implanty zbudowane są z najwyższej jakości tytanu – materiału biozgodnego, obojętnego dla ludzkiego organizmu – wszczep nie jest traktowany jako ciało obce, lecz integruje się z kością. Współpracujemy z firmami implantologicznymi o renomie światowej, dzięki czemu jesteśmy pewni jakości tych materiałów. Ważnym jest, aby brakujący ząb uzupełnić w jak najkrótszym czasie, ponieważ po ekstrakcji – usunięciu, otaczająca go kość zaczyna zanikać, następuje przesuwanie się zębów sąsiednich oraz przeciwstawnych w kierunku luki po brakującym zębie. W przyszłości powoduje to pogorszenie warunków zgryzowych, warunków do implantacji, chorób przyzębia i w konsekwencji do utraty kolejnych zębów.
W większości przypadków można przeprowadzić implantację natychmiastową, czyli atraumatyczne usunięcie zęba i wprowadzenie wszczepu w to miejsce odbywa się na jednym zabiegu.